📖 Biblia

📝 Notas

✅ Recibe a Cristo

Versos bíblicos traídos a ti por bVerse Convert y BibleGateway.com